Kamera on-line

„Elki” dla najzdolniejszych. Jest program stypendialny powiatu

Są stypendia dla najzdolniejszych uczniów ze szkół średnich prowadzonych przez powiat kędzierzyńsko-kozielski. Wczoraj (24.02) radni przegłosowali uchwałę. Stypendia jeszcze w poprzednim roku zapowiadała starosta Małgorzata Tudaj. Tym samym powstał program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów. Składa się on z trzech części. Na 600 zł w ciągu roku szkolnego mają szansę uczniowie najlepiej uczący się.

Mogą na nie liczyć licealiści, którzy maja średnią ocen na poziomie 5.0, w technikum i szkołach zawodowych minimalna średnia wynosi 4.75 – mówi wicestarosta Józef Gisman.

Trzeba też wykazać się np. sukcesami w różnego rodzaju konkursach. Pieniądze będzie można również otrzymać w ramach stypendium starosty powiaty za wybitne osiągnięcia w zakresie kultury i sportu.

Mamy świetnych zawodników, olimpijczyków, chcemy pokazać, że są wzorem dla innych i warto ich naśladować – dodaje wicestarosta Gisman. Tu również będzie można otrzymać stypendium w wysokości 600 zł w ciągu roku szkolnego (300 zł na semestr).

Ostatnim, trzecim stypendium będzie tzw. „elka”. To dość nowatorskie rozwiązanie, na które zdecydowały się władze powiatu.

Najlepsi uczniowie otrzymają dofinansowania do kursów prawa jazdy, chodzi o kwotę 750 zł – tłumaczy starosta Małgorzata Tudaj.

W przypadku „elek” najzdolniejszych typować będą nauczyciele.

Chcemy zmobilizować młodych ludzi do nauki, pokazać, że nasze szkoły promują zdolnych, a przy okazji zwrócić uwagę na filię Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, która u nas funkcjonuje – podkreśla starosta Tudaj.

AL

Radio Park o naszym pomyśle

Elki.jpeg

×

Zapisz się do newslettera