Kamera on-line

Wyższe płace dla nauczycieli

Finał negocjacji zarządu powiatu ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji placówek. W tym ostatnim przypadku płaca wzrośnie średnio o 110 zł, a o rozdziale pieniędzy w poszczególnych szkołach będą decydowali dyrektorzy.

Kolejne podwyżki, na które przystał zarząd dotyczą dodatków za wychowawstwo oraz za opiekę stażystów.

Były one skandalicznie niskie, w toku negocjacji podnieśliśmy je do 80 zł, z zaznaczeniem, że czekamy na informację o kwocie subwencji – tłumaczy wicestarosta Józef Gisman.

Ostatecznie dodatek podniesiono do 150 zł. – Bycie wychowawcą to trudny kawałek chleba, dlatego po otrzymaniu informacji o przysługującej nam subwencji oświatowej, zdecydowaliśmy się na podniesienie stawki – zaznacza.   

Do 80 zł z kolei wzrósł dodatek za opiekę nad stażystami. – To symboliczna kwota, ale myślę, że na początek zadowoli tych, którzy opiekują się młodymi nauczycielami – dodaje Gisman.  

AL

rada powiatu.jpeg

×

Zapisz się do newslettera