Kamera on-line

Podsumowanie działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

Godz. 10.00

Miejsce: Restauracja Lerch w Naczęsławicach.

Uczestniczy starosta oraz wicestarosta powiatu.

×

Zapisz się do newslettera