Kamera on-line

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 4-03-2015r. w przetargu nieograniczonym na zadanie: Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (...)

Poniżej znajduje się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT 500), mapy zasadniczej – dla terenów zabudowanych, zainwestowanych i przeznaczonych pod zabudowę dla terenu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”.

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PN Baza Danych KK.pdf (447,10KB)
 

×

Zapisz się do newslettera