Kamera on-line

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Dnia 11 listopada 2013 r., odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim.  W uroczystości udział wziął Senator Aleksander Świeykowski, władze  samorządowe reprezentowane były przez  Starostę Małgorzatę Tudaj wraz z Zarządem Powiatu i radnymi , Prezydenta Miasta Tomasza Wantułę oraz radnych Rady Miasta. Obecni byli także dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele służb mundurowych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy i młodzież. Tegoroczne obchody rozpoczęła msza św. za Ojczyznę w kościele p.w. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej, po czym odbył się uroczysty przemarsz z udziałem grupy rekonstrukcyjnej na koniach pod obelisk przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Koźlu, gdzie złożono kwiaty.  Następnie odegrany został hymn państwowy oraz  wygłoszono przemówienia okolicznościowe, Starosta Małgorzata Tudaj w swoim wystąpieniu,  w tych słowach podkreśliła dzisiejsze znaczenie patriotyzmu: „ Przed nami ciągła praca, by warunki dobre stały się jeszcze lepszymi. Dlatego podejmujmy inicjatywy, angażujmy się i działajmy na rzecz naszej społeczności lokalnej. Wywierając konstruktywny wpływa na kształt życia w naszym najbliższym otoczeniu, wpływamy na kształt naszego państwa. Społeczeństwo obywatelskie buduje się także na poziomie wspólnot lokalnych.” Uroczystość  zakończył program artystyczny  przygotowany przez uczniów PSP nr 12.

DSC_1001.jpeg

DSC_1008.jpeg

DSC_1069.jpeg

DSC_1087.jpeg

DSC_1093.jpeg

DSC_1123.jpeg

×

Zapisz się do newslettera