Kamera on-line

Umowa zawarta, prace w toku

3 marca 2015 r. Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski zawarł umowę o dofinansowanie na projekt pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice - Biadaczów i 1404 O Cisek - Bierawa: Etap II” współfinansowany jako jeden z ostatnich w Województwie Opolskim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Obecnie trwają prace kończące wykonanie podbudowy drogi na odcinku 4 894 metrów. To jeden z ważniejszych etapów, decydujący o nośności drogi i jej przystosowaniu do przeniesienia wzmagającego się wokół Ciska ruchu ciężkich pojazdów.

Zakres projektu obejmuje m.in. wycinkę drzew, frezowanie nawierzchni, rozebranie podbudowy i lokalne poszerzenia, stabilizację gruntu cementem, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i zasadniczej z betonu asfaltowego – to właśnie ten etap jest obecnie wykonywany – wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonów asfaltowych. Ponadto pobocza zostaną utwardzone kruszywem i destruktem, istniejące rowy zostaną odmulone i wyprofilowane, a uszkodzone przepusty naprawione.

Okres realizacji tej ważnej dla wszystkich mieszkańców Gminy Cisek inwestycji to grudzień 2014 r. – maj 2015 r.

W trakcie tegorocznych majówek będzie można już przejechać nowo przebudowaną drogą. Za wszystkie obecne utrudnienia przepraszamy mieszkańców i prosimy jeszcze o trochę wyrozumiałości.

Przypomnijmy, że inwestycja ta polega na przebudowie drugiego etapu ciągu dróg powiatowych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim na terenie gminy Cisek, łączących drogi wojewódzkie 410 i 427/ 425 z połączeniem w kierunku siedziby gminy Bierawa. Układ tych dróg stanowi oś komunikacyjną gminy Cisek. Droga 1403 O w ramach II etapu jest przebudowywana na długości od km 2+646 do km 7+540 tj. od okolic Roszowic i węzła z drogą gminną nr 108203 O Roszowice-Przewóz do przysiółka Cisek-Bełk. Projekt służy usuwaniu skutków powodzi z 2010r. i uzupełnia m.in. oddany do użytku jesienią 2014 r. most na rzece Odrze.

Projekt ma całkowitą wartość 5 799 498,98 PLN, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 4 929 574,13 PLN, a wkład własny Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego to 869 924,85 PLN.

Logosy unijne Etap II z tekstem.jpeg
Roszowicki Las.jpeg
Pogranicze Roszowickiego Lasu.jpeg
Podbudowa na całej długości drogi.jpeg
Przebudowa okolic Cisek Bełk.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera