Kamera on-line

Sukces uczniów Zespołu Szkół nr 3 w VI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Hotelarstwie pn. Najlepszy Hotelarz Opolszczyzny

Dnia 9 listopada 2013 r. odbył się VI Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Hotelarstwie „Najlepszy Szkolny Hotelarz Opolszczyzny 2013”.  Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 3. Tegoroczną edycję konkursu objął patronatem Hotel Hugo. Najlepszymi szkolnymi hotelarzami Opolszczyzny okazali się uczniowie Zespołu Szkół nr 3 – Dominika Melich i Andrzej Mordal, którzy zajęli pierwsze miejsce. Zwycięzcom pogratulowała Starosta Małgorzata Tudaj, wręczając nagrody zakupione przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu - wspólorganizatora konkursu. Celem konkursu było rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem, podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, ustalonej przez MENiS,integracja szkół o profilu hotelarskim z woj. opolskiego i śląskiego,stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji doskonalenia zawodowego uczniów klas hotelarskich,  wymiana i pozyskiwanie nowych doświadczeń zawodowych przez uczniów, praktyczne wykorzystanie umiejętności teoretycznych w praktyce w renomowanym obiekcie hotelarskim. Zakres tematyczny konkursu odpowiada tematyce egzaminu z przygotowania zawodowego w tym zawodzie w świetle nowej podstawy programowej na podbudowie starej podstawy programowej.

IMG_2051.jpeg

IMG_2053.jpeg

IMG_2127.jpeg

IMG_2147.jpeg

IMG_2174.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera