Kamera on-line

Znamy skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W starostwie powołano Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego. Będzie zajmowała się m.in. opiniowaniem uchwał prawa miejscowego. Jej praca ma polegać na budowaniu relacji pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.

Nowa skład rady powalono po tym, kiedy poprzedniej skończyła się kadencja. Członkowie rady sami będą ustalać terminy posiedzeń. Na pierwszym spotkaniu ma nastąpić wybór przewodniczącego.

Skład rady: starosta Małgorzata Tudaj, wicestarosta Józef Gisman, Beata Malajka, Tadeusz Witko, Tomasz Kandziora, Paweł Masełko, Jakub Gładysz, Ewa Hałambiec, Jacek Nowak, Gerard Wilczek.

Członkowie rady pracują społecznie. Kadencja potrwa dwa lata.

AL

 

×

Zapisz się do newslettera