Kamera on-line

Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej dla Zespołu Pieśni i Tańca Komorno

Dnia 21 listopada 2013r. w Warszawie Zespół Pieśni i Tańca Komorno odebrał honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej. Wyróżnienie to zostało nadane zespołowi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególnie zasługi w działalniości społecznej stanowiącej istotntny wkład w upowszechnianie i rozwój kultury. Odznaczenie zostało przyznane na wniosek Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej, która nie tylko prowadzi działalność na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, ale stara się również zauważać i wspierać lokalnych artystów, twórców ludowych, malarzy oraz zespoły muzyczne. Odznaka Zasłużony da Kultury Polskiej została wręczona zespołowi Komorno na Ogólnopolskim Kongresie Gospodarki Polskiej w Warszawie, a zespół został poproszony o uświetnienie tej uroczystości swoim występem. Urozmaicony i dynamiczny pokaz regionalnych tańców i przyśpiewek śląskich był bardzo ciepło przyjęty przez publiczność, a wicewojewoda opolski, pan Antoni Jastrzębski, złożył zespołowi osobiste gratulacje i podziękował za wielokrotne reprezentowanie regionu opolskiego w kraju i za granicą. Propagując polską kulturę i folklor Zespół Pieśni i Tańca Komorno koncertował między innymi w Sali Kongresowej w Warszawie, na Ukrainie, na Węgrzech, w Czechach, w Niemczech oraz we Francji. Za swą działalność na rzecz kultury oprócz odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej” zespół Komorno posiada w swym dorobku następujące wyróżnienia: Tytuł ”Zespół Roku” nadany przez Polską Sekcję CIOFF w roku 2003; dyplom i statuetkę Syzyfa Roku 2007 przyznaną przez KPH OIG dla choreografa zespołu Pana Ryszarda Sudoła; Honorowe wyróżnienia przyznane zespołowi w roku 2007 przez Wojewodę opolskiego Bogdana Tomaszka, Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebestę i Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Teraz Wieś” oraz odznaczenie „Zasłużony dla Gminy Reńska Wieś” przyznane w roku 2011 zarówno dla zespołu jak i indywidualnie dla choreografa zespołu pana Ryszarda Sudoła.

DSC06907.jpeg

Przyznanie odznaki W-wa 117.jpeg

DSC06928a.jpeg

DSC06938.jpeg

Przyznanie odznaki W-wa 202.jpeg

×

Zapisz się do newslettera