Kamera on-line

Tytuł Otwartej Szkoły dla I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza

Po raz kolejny projekty uczniów I LO zostały docenione.  Liceum kozielskie zdobyło tytuł  „Otwartej Szkoły” w konkursie MEN, zorganizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży i szerzenie modelu otwartej szkoły. Ponadto założeniem Otwartej Szkoły jest rozpowszechnianie współpracy placówek oświatowych z organizacjami pozarządowymi. Do piątej już edycji konkursu zostało nadesłanych 290 projektów, ze szkół które między 1 września 2011 a 10 czerwca 2013 realizowały projekty w jednym z czterech obszarów tematycznych takich jak: bezpieczeństwo, edukacja prawna, edukacja obywatelska i edukacja globalna i międzykulturowa.  W tej właśnie ostatniej kategorii I LO uzyskało III miejsce za realizację międzynarodowego projektu „Unsung heroes” we współpracy z amerykańską fundacją The Lowell Milken. Projekty już wcześniej nagrodzone I i II miejscem zostały po raz kolejny docenione, tym razem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dnia 14 listopada przedstawiciele szkoły odebrali nagrody na uroczystej gali zorganizowanej przez MEN w Warszawie. Wiceminiester Tadeusz Sławecki podziekował szkołom za zaangażowanie a organizacjom pozarządowym za współpracę z placówkami oświatowymi. Spotkanie zostało podsumowane wykładem pana prof. Andrzeja Janowskiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej Fundacji Edukacja dla Demokracji, dotyczącym umiejętności samokształcenia. Gala została także uświetniona występem zespołu wokalno – tanecznego „Fasolki”.

fot_0076.jpeg

fot_0023.jpeg

×

Zapisz się do newslettera