Kamera on-line

Konferencja w Zespole Szkół Specjalnych

1200 - ROZPOCZĘCIE

1215- 1230-  Agnieszka Garstka- terapeutka, nauczycielka w Zespole Szkół Specjalnych      

         im. Jana Brzechwy „Obawy rodziców o przyszłość dziecka”

1230- 1250-  Elżbieta Rams, Barbara Sura- rodzic „Moje dziecko w szkole”

1250- 1305-  Krystyna Gielas,- dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy        

        w Kędzierzynie- Koźlu- „Edukacja uczniów niepełnosprawnych”

1305-1320- Elżbieta Kaczorowska- Rams z -ca kierownika Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń

                Społecznych  w K- Koźlu „Osoby niepełnosprawne w polskim systemie ubezpieczeń

                społecznych”

1320-1345- PRZERWA KAWOWA

1345-1400- Agata Morkis- z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K- Koźlu-

               „Formy pomocy i wsparcia realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych przez Miejski

               Ośrodek Pomocy Społecznej”

1400-1415- Elżbieta Czeczot- dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w K- Koźlu-

              „Formy pomocy i wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin przez Powiatowe

               Centrum Pomocy Rodzinie”

14151430- Maja Kunicka, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej  w K- Koźlu „Warsztat

              Terapii Zajęciowej jako jedna z form przygotowania osób niepełnosprawnych do podjęcia

               zatrudnienia”

1430-1445- Gabriela Joniak- terapeutka, nauczycielka w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana

               Brzechwy- „Neuropsychologiczne metody terapii”

14451500-  podsumowanie, dyskusja

1500 -    ZAKOŃCZENIE

Organizatorzy:

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy  oraz Stowarzyszenie „Zawsze Dziecko”

Patronat: Starosta Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego

Dodatkowo:

Organizatorzy zapewniają opiekę dla dzieci, które przyjdą z rodzicami i poczęstunek.

     

                                                  Zgłoszenie udziału: (77)4823564

plakat_ZSS_cmyk_001.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera