Kamera on-line

Bierawska ulica Mickiewicza po przebudowie oddana do użytku. Powiatowa „schetynówka” ukończona

Koniec roku blisko, a wykonawca zdążył wykonać jedną z ważniejszych inwestycji Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Dnia 12 grudnia br. Zarząd Powiatu na czele ze Starostą Małgorzatą Tudaj, Wicestarostą Józefem Gismanem oraz m.in. Wójtem Gminy Bierawa Krzysztofem Ficoń, dokonali odbioru prac na bierawskiej ulicy Mickiewicza. Zadanie, na które Powiat pozyskał dofinansowanie z popularnych „schetynówek” polegało na budowie jednostronnego chodnika wraz z lokalnymi poszerzeniami jezdni, budowie odwodnienia i jednostronnych zjazdów do prywatnych posesji, a także przebudowę jezdni na długości ok. 400 m, na co samorząd powiatowy wygospodarował dodatkowe środki.

Ostatecznie wybudowano 505 m długo oczekiwanego przez mieszkańców chodnika, utworzono estetyczne przykrawężnikowe odwodnienie i zamontowano wpusty uliczne włączane częściowo do istniejącej kanalizacji deszczowej, a częściowo do studni chłonnych. Dwanaście posesji zyskało wygodny wjazd ułożony z kolorowej kostki betonowej.

Ulica Mickiewicza – jak podkreślali uczestnicy odbioru prac – została wykonana bardzo solidnie. Droga ta posiada szczególne znaczenie dla komunikacji lokalnej i gospodarczej, stanowiąc dojazd do szkoły, miejsc obsługi administracyjnej: Urzędu Gminy i Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji, miejsc pracy a także dla transportu surowców i produktów. Powiatowy Zarząd Dróg, który bezpośrednio nadzorował zadanie stanął przed poważnym wyzwaniem, któremu w pełni sprostał.

Wykonawcą wartych ponad siedemset tysięcy złotych robót było kozielskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. Jak podkreślali zebrani podczas odbioru przedstawiciele społeczności lokalnej oraz radni powiatowi z gminy Bierawa, tu współpraca udała się modelowo. Pod adres drogowców zewsząd popłynęły słowa uznania: wykonali kawał dobrej roboty.

Ulica Mickiewicza po przebudowie.jpeg

Komisja odbiorowa w pełnym składzie.jpeg

Kolejna droga powiatowa oddana do użytku po przebudowie.jpeg

×

Zapisz się do newslettera