Kamera on-line

Chemicy ze Sławięcic znów zaimponowali

Kolejne sukcesy naszych uczniów na olimpiadach. Tym razem technicy technologii chemicznej Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu przeszli przez etap okręgowy i będą reprezentować nasze województwo w ogólnopolskich eliminacjach w Warszawie. Sukces cieszy tym bardziej, że na Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości przyjechali po raz pierwszy.

Wcześniej zgłosili autorskie projekty, które od razu wzbudziły zainteresowanie oceniających. Był to np. model zestawu przeznaczony do prezentacji procesu klasyfikacji materiałów sypkich, współpracujący z przenośnikiem taśmowym oraz model podajnika kubełkowego umożliwiający transport materiałów w procesach technologicznych. Brzmi skomplikowanie, ale jak mówią autorzy, Arkadiusz Kisiel oraz Mateusz Prorok, kiedy lubi się to, co robi, pomysły przychodzą same i tylko z pozoru są trudne do zrealizowania.

- Kolejnym zgłoszonym projektem był interaktywny schemat instalacji do produkcji kwasu azotowego, która prowadzona jest pod ciśnieniem atmosferycznym. Autorami są: Borys Semczuk i Anna Bury - informuje Anna Ledwig, nauczycielka w ZS nr 3.

Na olimpiadę pojechała jeszcze praca pn. „How technie are you – czyli organizm ludzki z punktu widzenia technologicznego z komentarzem matki natury”. Autorem pracy jest Anna Chrin.

Przypomnijmy, nasi uczniowie będą reprezentowali województwo opolskie na eliminacjach ogólnopolskich w Warszawie.

AL

Foto: Anna Bury i Borys Semczuk

Borys_Semczuk_i_Anna_Bury.jpeg

×

Zapisz się do newslettera