Kamera on-line

Forum Odrzańskie w Chałupkach

Godz. 10.00

Miejsce: Hotel Zamek w Chałupkach.

Forum na posłużyć integracji zainteresowanych podmiotów w obszarze ponadgranicznym i ma na celu przedyskutowanie zamiaru przedłużenia żeglowności Odrzańskiej drogi wodnej nie tylko do granicy z Republiką Czeską, ale i dalej na jej terytorium aż po Miasto Ostrawa.

×

Zapisz się do newslettera