Kamera on-line

Absolutorium dla Zarządu Powiatu - radni pozytywnie o inwestycjach

Zarząd Powiatu prawidłowo wykonał budżet za 2014 rok, zdecydowana większość radnych nie miała wątpliwości i zagłosowała za udzieleniem zarządowi absolutorium. Oznacza to także, że radni pozytywnie ocenili przeprowadzenie inwestycji w minionym roku. Żadnych zastrzeżeń nie miała Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, która wystawiła powiatowi pozytywną opinię, podobnego zdania była komisja rewizyjna.

Rok 2014 to szereg ważnych dla powiatu inwestycji związanych ze szpitalem. Powstało lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Lotniczego, a w SP-ZOZ otwarto nowy oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym, co razem z lądowiskiem kosztowało kilka mln zł. Starostwo zakupiło też zestaw do ciągłego monitorowania rzutu serca i innych parametrów oraz nowoczesny ultrasonograf, co kosztowało 170 tys. zł. Z kolei za 470 tys. zł wyposażono blok operacyjny oddziału okulistyki, a za 150 tys. zł zakupiono specjalny aparat do znieczulania.  

Sporo działo się także na drogach. Same remonty kosztowały 19 mln zł. W 2014 roku ponad 10 mln zł wydano na kolejny etap budowy mostu w Cisku, który w tym samym roku oddano do użytku. Trzeci etap remontu al. Lisa na os. Piastów pochłonął 1 mln 500 tys. zł. Na przebudowę drogi w Karchowie wydano 580 tys. zł, a na podobną inwestycję w Grzędzinie 400 tys. zł. Pierwszy etap remontu drogi Roszowice-Biadaczów kosztował 4 mln 100 tys. zł. Remontów doczekały się też nawierzchnie w Długomiłowicach, Poborszowie, Ucieszkowie, Grudyni Wielkiej oraz w Walcach.

Na remont skweru na placu Wolności wydano ponad 600 tys. zł. W szkołach przeprowadzono termomodernizacje, a uczniowie otrzymali nowe pracownie wraz z wysokiej klasy sprzętem. Nowy plac zabaw powstał w Zespole Szkół Specjalnych, a na os. Azoty rozpoczęła swe funkcjonowanie filia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Tak wygląda podsumowanie najważniejszych inwestycji powiatu.

AL

Zobacz inwestycje

aboslutorium1.jpeg

absolutorium2.jpeg

×

Zapisz się do newslettera