Kamera on-line

II etap przebudowy drogi 1403 O Roszowice - Biadaczów zakończony

W dniu 29 maja 2015 roku kończy się okres rzeczowej realizacji projektu pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice - Biadaczów i 1404 O Cisek - Bierawa: Etap II”. Zadanie, na które umowę o dofinansowanie zawarto 3 marca 2015 r. realizowane było jako jedno z ostatnich w Województwie Opolskim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Droga 1403 O etap II początek.jpeg

Wyjazd z Cisku.jpeg

Przed Roszowickim Lasem.jpeg

Droga 1403 O Etap II w połowie etapu.jpeg

Na odcinku 4 894 metrów przebudowano całą jezdnię znacząco wzmacniając jej konstrukcję. Zakres projektu objął m.in. wycinkę drzew, frezowanie nawierzchni, rozebranie podbudowy i lokalne poszerzenia, stabilizację gruntu cementem, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i zasadniczej z betonu asfaltowego oraz wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonów asfaltowych. Ponadto pobocza zostały utwardzone kruszywem i destruktem, istniejące rowy zostały odmulone i wyprofilowane, a uszkodzone przepusty naprawione.

Zadanie to znacząco poprawiło stan powiatowej sieci dróg na terenie gminy Cisek. Droga pomiędzy Roszowicami, a Biadaczowem, który stanowi przysiółek Landzmierza to oś komunikacyjna tej nadodrzańskiej gminy. Każdy, kto choć raz odwiedził te okolice musiał z niej skorzystać. Prowadzi ona nie tylko do miejsc obsługi administracyjnej i usługowej mieszańców gminy, ale także stanowi dojazd do przeprawy mostowej na rzece Odrze w kierunku do Gminy Bierawa. Dzięki realizacji tego projektu most na Odrze może być w pełni wykorzystany.

Most na rzece Odrze.jpeg

Zdjęcia (5): PK

Inwestycja ta służyła usuwaniu skutków powodzi z 2010r.

Projekt ma całkowitą wartość 5 799 498,98 PLN, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 4 929 574,13 PLN, a wkład własny Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego to 869 924,85 PLN.

Logosy unijne Etap II z tekstem.jpeg

×

Zapisz się do newslettera