Kamera on-line

Spotkanie na rzecz zmniejszenia bezrobocia na terenie województwa

Godz. 9.00

Miejsce: sala nr 7 Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, ul. Piastowska.

Celem będzie omówienie możliwości zaktywizowania osób trwale pozostających bez pracy poprzez ich kierowanie do prac porządkowych i utrzymaniowych na drogach.

Uczestniczy starosta powiatu.

×

Zapisz się do newslettera