Kamera on-line

ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO – KOZIELSKIEGO

Szanowni Państwo,

przedstawiamy projekt Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko – Kozielski.  Projektem planu objęte są gminy: Bierawa, Cisek,  Jemielnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Zawadzkie oraz Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski i Powiat Strzelecki.

ZPGN – to dokument o znaczeniu strategicznym, którego realizacja przyczyni się m.in. do: ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących zarówno ze wszystkich instalacji jak i transportu, zwiększenia efektywności wykorzystania/wytwarzania energii jak również wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej o wiedzę oraz nowoczesne technologie, poprawy ładu przestrzennego,  a także rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

OSTATNIA SZANSA DO 15 CZERWCA  -  Chcesz pozyskać wsparcie z środków UE  przystąp do Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Szczegóły w załącznikach:

 

×

Zapisz się do newslettera