Kamera on-line

Grill Letni organizowany przez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec

Godz. 18.00

Miejsce: Konsulat RFN, Opole

Uczestniczy wicestarosta Józef Gisman.

×

Zapisz się do newslettera