Kamera on-line

Ruszają konsultacje dotyczące planu rozwoju transportu

Konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Informujemy, iż zgodnie z zapisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku (Dz.U.2011 Nr 5, poz.13), w dniach od 26.02.2014 do 18.03.2014 roku odbędą się konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego (planu transportowego).

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane instytucje/organizacje do składania uwag lub propozycji zmian do planu transportowego. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu.

Plan transportowy, jak i formularz zgłaszania uwag/zmian są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl, a także w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym przy  Placu Wolności 13  w  Wydziale Komunikacji i Transportu w godz. od 8:00 do 14:00 w dni pracujące.

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:
1) drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail
wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne PT”,
2) drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle (liczy się data wpływu),
3) bezpośrednio w Starostwie Powiatowym, przy  Placu Wolności 13  w  Wydziale Komunikacji i Transportu pokój nr 8 w godz. od 8:00 do 14:00 w dni pracujące.

W załączeniu (do pobrania w plikach):
1) Projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (w .pdf)
2) Formularz do zgłaszania uwag/zmian (w wersji .pdf i edytowalnej w formacie .doc).

DOCKonsultacje- formularz zmian i uwag.doc (91,50KB)

PDFKonsultacje- formularz zmian i uwag.pdf (162,47KB)

PDFPlan Transportowy.pdf (3,49MB)

×

Zapisz się do newslettera