Kamera on-line

Są pieniądze na likwidację barier

Złóż wniosek w PCPR

 

Powiat Kędzierzyńsko–Kozielski został zakwalifikowany do realizacji programu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wyrównywania różnic miedzy regionami II”.

W związku z tym istnieje możliwość składania wniosków do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu w ramach wszystkich obszarów programu na rok 2014. Na terenie województwa opolskiego będą realizowane następujące obszary programu:

1. Obszar A - wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,                                            

2. Obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,                   

3. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,                                              

4. Obszar D – likwidacja barier transportowych,                                                               

5. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,  

6. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,                                               

7. Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe zasady realizacji programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl. Ponadto informacje udzielane są w siedzibie PCPR w Kędzierzynie–Koźlu,   lub telefonicznie – nr tel. 77 4810282, 77 4833323  w. 124.

×

Zapisz się do newslettera