Kamera on-line

Rozpoczynamy konsultacje społeczne „Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wójtowie i Burmistrzowie Gmin oraz Starostowie Powiatów należących do Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego informują o rozpoczęciu procedury konsultacji społecznych projektu: „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” (ZPGN) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, które potrwają od 8 lipca do 29 lipca 2015 r.

„Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” ma na celu m.in. zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do powietrza (w szczególności CO2) oraz innych szkodliwych substancji do powietrza, redukcję zużycia energii oraz zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł.

Więcej informacji oraz projekt dokumentu znajdą Państwo m.in. na stronie BIP Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=200&id=65832

Subregion_kk_ logo_pion.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera