Kamera on-line

Po orzeczenie i opinię do Kędzierzyna-Koźla oraz Krapkowic

Zgodnie z Zarządzeniem nr 34 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 grudnia 2013 r., od 02 stycznia 2014 r., Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu (tel. 77/482 12 26)  została wskazana jako placówka do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci z AUTYZMEM, tj. dla uczniów szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania ww. poradni.

 Natomiast wydawanie orzeczeń i opinii dla dzieci:
1.  niewidomych i słabo widzących,
2.  niesłyszących i słabo słyszących
będzie realizowane przez Poradnię wskazaną przez Kuratora Oświaty, tj.:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Krapkowicach
ul. Kilińskiego 1, 47-300 Krapkowice (Otmęt)
tel. 77/ 466 12 63, dyrektor mgr Barbara Maicher

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych rodziców lub opiekunów prawnych ubiegających się o wydanie stosownego orzeczenia lub opinii o bezpośredni kontakt ze wskazaną, właściwą poradnią.

Jednocześnie informujemy o zmianie adresu strony internetowej poradni:

 www.poradniakk.pl

 e-mail: sekretariat@poradniakk.pl

×

Zapisz się do newslettera