Kamera on-line

Odnaleziono urządzenie gammagraficzne

Odnaleziono zagubione urządzenie z promieniotwórczym irydem
 

Państwowa Agencja Atomistyki otrzymała dziś, tj. 23 lipca 2015 r. około godziny 9:30, informację potwierdzoną przez policję o odnalezieniu urządzenia gammagraficznego Gammamat TI-F o nr seryjnym 1606 zawierającego promieniotwórczy iryd. Urządzenie przypadkowo zostawili, jak informowali, pracownicy przy budowie ciepłociągu w Zabrzu po zakończeniu serii pomiarów w dniu 15.07.2015.

Skradzione urządzenie zostało znalezione w Gliwicach przez osobę postronną, która poinformowała pracowników pobliskiej budowy, a pracownicy poinformowali właściciela Zakładu Badań Nieniszczących w Gliwicach, do którego należy urządzenie.

Wstępne oględziny wskazują, że źródło promieniotwórcze pozostaje wewnątrz urządzenia, a osłona nie została uszkodzona, zatem brak jest przesłanek mogących świadczyć o wystąpieniu narażenia osób na promieniowanie jonizujące. Obecnie urządzenie jest pod opieką właściciela. PAA oczekuje na pisemny raport właściciela nt. odnalezienia tego defektoskopu.

http://www.paa.gov.pl/aktualnosc-8-116-odnaleziono_zagubione_urzadzenie_z.html

 


 

 

Komunikat Państwowej Agencji Atomistyki
 
Kradzież defektoskopu z wysokoaktywnym źródłem promieniotwórczym w Zabrzu.
 

W dniu 15.07. 2015 r. Państwowa Agencja Atomistyki otrzymała zgłoszenie o kradzieży aparatu gammagraficznego (defektoskopu), służącego do prześwietlania różnego rodzaju  materiałów (np. spawów), zawierającego pojemnik z wysokoaktywnym źródłem promieniotwórczym Ir-192. Aparat należący do Zakładu Badań Nieniszczących w Gliwicach skradziono w Zabrzu. Informacja o zdarzeniu radiacyjnym przekazana została do Wojewody Śląskiego oraz Policji.

Państwowa Agencja Atomistyki zaleca, aby pod żadnym pozorem nie otwierać urządzenia ponieważ nawet krótkotrwały kontakt z nieosłoniętym źródłem promieniotwórczym może stanowić poważne i bezpośrednie zagrożenie dla życia człowieka. W przypadku odnalezienia skradzionego urządzenia należy zabezpieczyć miejsce przed dostępem osób postronnych oraz niezwłocznie powiadomić Policję (tel. alaromowy 112, 997), Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu (tel: 77 45 24 715, 77 45 24 469, 77 45 24 243), Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (tel: 32 25 65 601, 32 25 52 195, 32 20 77 101)  lub Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych PAA (tel.: 22 19 430, 22 621 02 56) .


Przykładowe zdjęcie urządzenia gammagraficznego, które zostało skradzione.