Kamera on-line

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski: Budżet inwestycji

W 2014 roku Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski przeznaczy 33 mln zł na inwestycje. To około 30 procent całego budżetu. Zaproponowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu został przez radnych przyjęty jednogłośnie.

Co, gdzie i za ile?

Drogi

 - Jesienią oddany zostanie do użytku most Bierawa-Cisek. Inwestycja warta jest w sumie około 20 mln zł. To najważniejsze zadanie powiatu.

- Przebudowa dróg powiatowych Roszowice-Biadaczów oraz Cisek-Bierawa. Koszt inwestycji to 9 mln zł.

- Trzeci etap przebudowy al. Lisa na os. Piastów w Kędzierzynie-Koźlu. Koszt to ponad 2 mln zł.

- Remont drogi powiatowej w Karchowie, która łączy się z drogą krajową nr 38. Koszt łączny to prawie 1 mln zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 w Kamionce. Inwestycja jest warta ponad pół mln zł.

- Przebudowa drogi na odcinku Grudynia Mała-Grudynia Wielka za kwotę 170 tys. zł.

- Wybudowana zostanie sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy ul. Bolesława Krzywoustego w Kędzierzynie-Koźlu. Koszt to 40 tys. zł.

- Modernizacja pobocza oraz przepustów na drogach powiatowych. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg kosztować będzie 65 tys. zł.

Oświata

 - Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych. W ramach programu „Radosna szkoła” na kwotę 63 tys. zł.

- Termomodernizacja budynku oraz ocieplenie dachu w Zespole Szkół nr 3 na os. Sławięcice na kwotę 105 tys. zł.

- Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na os. Azoty. Inwestycja warta 185 tys. zł.

- Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na os. Azoty za 95 tys. zł.

Opieka zdrowotna

 - W budżecie zarezerwowano 1 mln zł na budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych.

- Mieszkańcy skorzystają z programu wczesnego wykrywania nowotworów, realizowanego przez szpital w Kędzierzynie-Koźlu. Wkład własny do projektu wynosi 1 mln zł. Resztę pieniędzy będzie pochodziło m.in. z Funduszy Norweskich.

- Oddział ortopedii szpitala zostanie przystosowany do potrzeb oddziału neurologii. Dodatkowo stworzony zostanie pododdział udarowy oraz zakupione najpotrzebniejsze wyposażenie. Zadanie pochłonie 1 mln 400 tys. zł.

Remonty budowlane

- Przebudowa skwerku przed budynkiem starostwa. Park zmieni swój wizerunek. Pojawią się nowe ławki, lampy oraz fontanna.

- Izolacja zabezpieczająca archiwa starostwa powiatowego za kwotę 47 tys. zł.

- Instalacja światłowodowa do budynku starostwa powiatowego. Koszt to 19 tys. zł

- Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w starostwie powiatowym. Inwestycja realizowana będzie od strony ul. Damrota za kwotę ponad 150 tys. zł.

- Termomodernizacja budynku starostwa przy ul. Piastowskiej, gdzie mieści się wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości. Koszt to 150 tys. zł.

- Modernizacja systemu ogrzewania w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zdanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kosztować będzie 12 tys. zł.

Służby mundurowe, opieka społeczna, kościoły

- Powiat przeznaczy 35 tys. zł na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji.

- Ponad 1 mln zł otrzyma Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Kędzierzynie-Koźlu. Pieniądze są potrzebne placówce zajmującej się osobami niepełnosprawnymi na dofinansowanie bieżącej działalności. Wsparcie otrzymają także Warsztaty Terapii Zajęciowej.

- Modernizacja części budynku Domu Pomocy Społecznej na kwotę 20 tys. zł.

- Dofinansowanie rzędu 35 tys. zł otrzymają parafie z terenu powiatu na zabezpieczenie prac budowlanych i konserwatorskich.

 

Wiele zadań nie byłoby możliwych do realizacji bez wsparcia finansowego z zewnątrz.

AL

×

Zapisz się do newslettera