Kamera on-line

Powiat gospodarzem konwentu starostów

Nasz powiat gospodarzem Konwentu Starostów Województwa Opolskiego, który odbył się w Grudyni Wielkiej. Przez dwa dni rozmawiano o najważniejszych sprawach dotyczących mieszkańców całego województwa. Tematem głównym była sytuacja w służbie zdrowia, dlatego wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz województwa. Urząd Marszałkowski reprezentował wicemarszałek Roman Kolek, a Narodowy Fundusz Zdrowia dyrektor Tomasz Uher oraz przewodniczący rady nadzorczej Edward Gondecki.

Obrady otworzył przewodniczący Józef Swaczyna, starosta strzelecki, który oddał głos staroście Małgorzacie Tudaj. W dyskusji wzięli udział niemal wszyscy dyrektorowie placówek medycznych z Opolszczyzny.

Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia omówili program walki z próchnicą, która w naszym województwie stanowi poważny problem i jest diagnozowana u coraz młodszych. Obecne rozwiązanie miałoby polegać na wspólnym działaniu samorządów, w tym powiatów, które odpowiadają za szkoły ponadgimnazjalne oraz NFZ – jako płatnika. Wówczas to starostwa podpisywałyby umowy ze stomatologami.

Najwięcej czasu poświęcono sytuacji szpitali w aspekcie standaryzacji placówek. To wiąże się z ich doposażeniem i sporymi pieniędzmi, które trzeba będzie pozyskiwać z zewnątrz. Szansą jest tu nowa perspektywa unijna, która ma umożliwić powiatom sprostanie wymogom funduszu oraz znaczną poprawę komfortu obsługi pacjentów.

AL

konwent3.jpeg

konwent1..jpeg

konwent2.jpeg

konwent4.jpeg

×

Zapisz się do newslettera