Kamera on-line

Wsparcie finansowe dla niepełnosprawnych studentów. PCPR pomoże w edukacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi nabór wniosków do programu „Aktywny Samorząd”. Do 10 października studenci ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o pomoc finansową, która ma pomóc w zdobyciu wyższego wykształcenia.

„Aktywny samorząd” to pilotażowy program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach pierwszego, zakończonego już modułu, nacisk działań położony był na likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Beneficjenci programu mogli liczyć m.in. na wsparcie w uzyskaniu prawa jazdy, dofinansowanie do zakupu nowoczesnej protezy, czy też dofinansowanie szkoleń z zakresu obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Aktualnie trwa nabór do drugiego modułu działań realizowanych w ramach programu „Aktywny samorząd”. – Jest on dedykowany osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które podejmują naukę na poziomie wyższym – wyjaśnia Dorota Rak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu.

Na jakie wsparcie mogą liczyć studenci, którzy zdecydują się wziąć udział w programie? – Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie opłaty za czesne, dodatek na pokrycie kosztów kształcenia oraz dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – dodaje Dorota Rak.

Tegoroczny program jest kontynuacją działań z lat ubiegłych. Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony studentów. Najczęściej sięgali po wsparcie w postaci pokrycia opłaty za czesne. Jednym z beneficjentów programu jest Bartłomiej Mróz, najlepszy polski parabadmintonista, który dzięki środkom z „Aktywnego samorządu” może studiować w Warszawie.

Jakie kryteria należy spełnić, aby móc uzyskać wsparcie oraz komu ono przysługuje? Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Informację można uzyskać również telefonicznie dzwoniąc na numer 77/483 33 23 wewn. 124, bądź osobiście w siedzibie powiatowego centrum przy ul. Skarbowej 4, pok. nr 16.

aktywny-samorząd.jpeg

×

Zapisz się do newslettera