Kamera on-line

Konsultacje ws. przyjęcia Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego dotyczącej konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego

×

Zapisz się do newslettera