Kamera on-line

Nasze liceum docenione w USA

Międzynarodowy sukces uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu. Amerykańska fundacja Lowell Milken Center for Unsung Heroes mieści się w Fort Scott w Kansas. Jej głównym celem jest wsparcie działań i projektów edukacyjnych, które promują szeroko pojęte prawa człowieka oraz tak zwaną „pozytywną zmianę”. Stefania Kossakowska, Kinga Grabska oraz Igor Bojczuk otrzymali prestiżową nagrodę za reportaż: The Lord of the Words. Film opisuje działalność romskiego artysty i działacza społecznego, Karola Parno-Gierlińskiego, który jako jedyny stworzył elementarz do nauki języka romskiego.

- Głównym celem było to, by poprzez naukę języka, Romowie zyskali większą samoświadomość narodową i umiejętność asymilowania się z kulturą i nauką innych państw. Niestety w czasie pracy nad filmem Karol Parno-Gierliński zmarł. Dokument przedstawia nie tylko jego sylwetkę i dokonania, ale także poświęcenie dla społeczności romskich – mówią uczniowie.

Projekt Unsung Heroes (nieznani bohaterowie) polega na odnalezieniu człowieka, bohatera (postaci historycznej bądź obecnie żyjącej), którego życie i postępowanie prowadzi do wspomnianej „pozytywnej zmiany”.

- Edukacja ma siłę burzenia wszelkiego rodzaju uprzedzeń i nietolerancji, dzięki niej udaje się uświadamiać młodzieży, że każdy z nas jest odpowiedzialny za poprawę warunków życia drugiego człowieka – zaznaczają pedagodzy z I LO.

Organizowany co roku konkurs na projekt edukacyjny Unsung Heroes pozwala uczniom z całego świata wyszukać i ujawnić lokalnego bądź światowego „nieznanego bohatera”. Efektem finalnym projektu może być strona internetowa, film reportażowy lub przedstawienie sceniczne. Projekt prowadzony jest w dwóch kategoriach: oddzielnie dla uczniów z USA oraz reszty świata.

W tym roku w kategorii Outstanding International Project (projekty międzynarodowe) pierwsze miejsce otrzymali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu. „Unsung Heroes” jest doskonałym narzędziem edukacyjnym propagującym wśród uczniów tolerancję, ale przede wszystkim uwrażliwiającym ich na potrzeby innych ludzi.

Oprac. AL          

sukces I LO.jpeg

×

Zapisz się do newslettera