Kamera on-line

Budżet na tak. Jednogłośnie i bez uwag

Zarząd Powiatu prawidłowo rozporządzał publicznymi pieniędzmi. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą wykonania budżetu za pierwsze półrocze tego roku. Przed głosowaniem praktycznie nie było dyskusji i żadnych wątpliwości. Budżet pozytywnie zaopiniowała również Regionalna Izba Obrachunkowa.

To praca zespołowa zarządu i radnych, którzy wcześniej wyrażali poparcie dla naszych inicjatyw. Wykonaliśmy ten budżet dobrze i jestem z tego usatysfakcjonowana. Dziękuję szefom jednostek oraz pracownikom starostwa – mówiła po głosowaniu starosta Małgorzata Tudaj i dodała, że cały rok jest bardzo intensywny pod względem wykonywanych inwestycji. – Niektóre milionowe zadania jeszcze trwają, ale pracujemy już także nad budżetem przyszłorocznym – dodała.

Wykonane w pierwszym półroczu inwestycje dotyczyły zarówno infrastruktury drogowej, jak i oświaty. Remontu doczekała się droga w Karchowie, co kosztowało 1 mln 250 tys. zł. Modernizowano też ulicę Nowowiejską w Kędzierzynie, chodniki w Starej Kuźni oraz przy ul. Mostowej na os. Azoty, a także gruntowanie przybudowano jezdnię na odcinku Roszowice-Biadaczów, co pochłonęło niecałe 6 mln zł. Powiatowy Zarząd Dróg remontował też przepusty i rowy w ciągu dróg należących do zarządcy. Komenda policji doczekała się nowego nieoznakowanego radiowozu, a szereg  prac wykonano w szkołach ponadgimnazjalnych, można do nich zaliczyć m.in. remont świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących czy zamontowanie wykładzin antypoślizgowych w Zespole Szkół Specjalnych. To tylko niektóre z inwestycji, jakie udało się zrealizować w pierwszym półroczu 2015 roku.

Warto dodać, że podczas sesji (29.09) nie tylko uchwała budżetowa, ale właściwie wszystkie dwanaście przygotowanych uchwał, zostało przyjętych jednogłośnie.

AL

budżet.jpeg

×

Zapisz się do newslettera