Kamera on-line

Krzyże Zasługi dla naszych samorządowców

Starosta Małgorzata Tudaj ze srebrnym a wicestarosta Józef Gisman ze Złotym Krzyżem Zasługi. 70 samorządowców z Opolszczyzny odebrało wyjątkowe odznaczenia państwowe, które nadał im prezydent RP. Wyróżnienia wręczono podczas uroczystej gali z okazji 25 lat współpracy międzynarodowej naszego województwa.

Marszałek Andrzej Buła podkreślił, że ostatnie 25 lat to nie tylko zawiązywanie formalnych umów partnerskich, ale przede wszystkim wiele spontaniczności we wzajemnych działaniach i radości z kontaktów – i dlatego możemy mówić, że nam się udało. - Cóż byłoby warte partnerstwo bez wzajemnego poznania, bez polubienia się. Samorządowcy w gminach umiejętnie przekazywali inicjatywy nawiązywania kontaktów dalej – do młodzieży, instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. Dlatego dziś tak wiele wspólnych działań, tak wiele wspólnych sukcesów – mówił.

Starosta Małgorzata Tudaj zaznaczyła, że przez lata udało się nawiązać bardzo pozytywne relacje partnerskie, przede wszystkim w obszarze edukacji i kultury. – Sądzę, że uczymy się od siebie nawzajem i korzystamy na tym wszyscy. Nasza młodzież poznaje świat dzięki partnerstwu z powiatem Hohenlohe, ale nasi partnerzy, którzy gościli przed kilkoma dniami w Kędzierzynie-Koźlu, byli pozytywnie zaskoczeni niektórymi rozwiązaniami zastosowanymi w naszym samorządzie – mówiła starosta Tudaj. – Z kolei z partnerskim powiatem raciborskim współpracujemy np. przy współorganizacji spływu pływadeł Odrą – dodała.

- Budujcie dalej, potrzebujemy waszego zaangażowania, wielkie gratulacje, słowa uznania i podziękowania, niech się wam wiedzie, jak najlepiej – mówił do zebranych wojewoda Ryszard Wilczyński.

Ustanowiony w 1923 roku Krzyż Zasługi nadawany jest osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla mieszkańców. - Spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom – czytamy w uzasadnieniu wyróżnienia.

Podczas uroczystości, która odbyła się w teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu, zaplanowano także prezentację kulturalną zespołów artystycznych z regionów partnerskich województwa. Na fortepianie zagrał Jean Pierre Bertrand z Francji, a przed publicznością wystąpiła orkiestra z niemieckiego Mainz wraz z orkiestrą symfoniczną szkoły myzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu. Pojawili się też artyści z Ukrainy oraz z Czech.

 

Małgorzata Tudaj od wielu lat związana jest z samorządem różnego szczebla. W 1989 roku przystąpiła do komitetu obywatelskiego, gdzie była terenową działaczką struktur „Solidarności”. Z ramienia powiatu koordynowała pamiętną manifestację w obronie Opolszczyzny. Z jej inicjatywy doczekało się realizacji wiele projektów edukacyjnych i promocyjnych. Jest m.in. inicjatorką powstania filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kędzierzynie-Koźlu. Skutecznie aktywizuje przedsiębiorców, dzięki czemu współfinansują z powiatem bardzo ważne inwestycje drogowe. Z powodzeniem realizuje kluczowe inwestycje w służbie zdrowia, to m.in. nowy oddział leczenia udarów w kozielskim szpitalu. Doświadczenie i zaangażowanie zostają dostrzeżone w kraju. W 2014 roku, po raz pierwszy w historii, powiat otrzymuje dotąd najwyższe miejsce w ogólnopolskim, niezależnym rankingu samorządów.

Józef Gisman w 1999 roku został pierwszym starostą powiatu. Wykorzystał potencjał ludzki, własną wizję przyszłości oraz wdrożył w życie odważne projekty o modelowych rozwiązaniach w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Dostrzegł potencjał inwestorów z Polski i zagranicy, dzięki czemu w powiecie powstała Polsko-Amerykańska Klinika Serca, stacja dializ, czy specjalistyczna baza diagnostyki obrazowej, a w oświacie najnowocześniejsze Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Udzielając wsparcia i pomocy, udaje się otworzyć szkołę dla dzieci z autyzmem, a dla młodzieży pierwsze w powiecie Warsztaty Terapii Zajęciowej. Zainicjował też partnerstwa krajowe i międzynarodowe, m.in. z powiatem raciborskim oraz Hohenlohe. Wspólnie z radnymi rozpoczął budowę mostu Bierawa-Cisek.

AL

krzyż1.jpeg

krzyż2.jpeg

Krzyż3.jpeg

krzyż4.jpeg

krzyż5.jpeg

krzyż6.jpeg

×

Zapisz się do newslettera