Kamera on-line

Najaktywniejsi we współpracy zagranicznej

Kiedy w 2010 roku powiat dotknęła powódź z pomocą przyszedł samorząd partnerski z Niemiec. Ale nie tylko wtedy mogliśmy liczyć na wsparcie. Teraz setki uczniów wyjeżdża na zagraniczne warsztaty, by zdobywać wiedzę i uczyć się języka. Obszarów współpracy jest wiele, to również ciekawe projekty edukacyjno-sportowe realizowane chociażby przy udziale partnerów z Czech. O tym rozmawiano podczas konferencji z okazji 25-lecia współpracy międzynarodowej w regionie.  

Nasz powiat znalazł się w trójce najbardziej aktywnych powiatów w województwie we współpracy zagranicznej. Wyróżnienie odebrała starosta Małgorzata Tudaj.

Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego, otwierając konferencję, podkreślił, iż w przyszłości trzeba lepiej wykorzystać możliwości, jakie daje realizacja wspólnych projektów europejskich. - Współpraca więc powinna opierać się na twardych i przewidywalnych fundamentach finansowych – zaznaczył.

- Przed reformą administracyjną, kluczową rolę w nawiązywaniu partnerskich kontaktów zagranicznych pełnił wojewoda, a więcej partnerstw nawiązywały same gminy. Kontakty te najpierw miały charakter gospodarczy, dopiero później poszerzone zostały o inne dziedziny. Rola regionów we współpracy międzynarodowej rozpoczęła się po 1999 roku - mówiła prof. Uniwersytetu Opolskiego, Aleksandra Trzcielińska-Polus.

Korzyści z tej współpracy to: poznawanie nowych narodów i kultur, przełamywanie uprzedzeń i stereotypów, wymiana doświadczeń, pomoc w sytuacjach kryzysowych.

List z życzeniami owocnej współpracy skierował do zebranych Grzegorz Schetyna, minister spraw zagranicznych. Wśród nagrodzonych znalazły się także trzy gminy: Prudnik, Gogolin i Opole. To one najaktywniej współpracują z partnerami zagranicznymi. Spośród powiatów – obok Kędzierzyna-Koźla – doceniono też opolski i nyski oraz Opolski Oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

AL

×

Zapisz się do newslettera