Kamera on-line

Kozielski szpital podpisze umowę z bankiem tkanek

SP-ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, jako jedyna placówka z Opolszczyzny, będzie przeszczepiał swoim pacjentom rogówki oczne na podstawie umowy, którą lecznica podpisze z bankiem tkanek w Zabrzu. Placówka powstała z inicjatywy prof. Zbigniewa Religi, który założył Fundację Rozwoju Kardiochirurgii, a ona z kolei powołała ośrodek, który specjalizuje się w przygotowywaniu materiału biologicznego.

- Ta umowa oznacza dla nas zmniejszenie kolejki osób oczekujących na przeszczep rogówki – mówi dr Paweł Szkaradek, szef oddziału okulistycznego kozielskiego SP-ZOZ oraz konsultant wojewódzki w tej dziedzinie. 

- Obecnie na przeszczep rogówki czeka w kraju około 1500 osób – zaznacza Jolanta Wszołek, prezes banku tkanek.

Materiał od osoby zmarłej musi zostać pobrany do 18 godzin, granicą jest 70 rok życia. Zgodnie z zasadami, w przypadku poboru rogówek, jedna z nich wraca do swojej macierzystej lecznicy. – Wtedy tkankę wszczepimy osobie z listy naszych pacjentów oczekujących na przeszczep – tłumaczy dr Paweł Szkaradek.

Tkanka jest darem osoby zmarłej dla chorej, ale żeby ten dar mógł być bezpiecznym materiałem leczniczym, bank tkanek musi wykonać szereg różnorodnych procedur. Polegają one na pobraniu, preparowaniu, konserwacji, testowaniu, sterylizacji oraz na przechowywaniu tkanek w kontrolowanych warunkach, aż do momentu wszczepienia.

- Opór społeczny bierze się przede wszystkim z niewiedzy, niedostatecznej edukacji, dlatego przekazujemy informacje w sposób rzetelny, dokładnie tłumaczymy zasady prawne, medyczne oraz etyczne całego przeszczepu, rozmawiamy z rodziną – dodaje Jolanta Wszołek, prezes banku tkanek.

Prowadzony przez nią ośrodek w Zabrzu jest placówką non profit, w jego skład wchodzą nowoczesne laboratoria, które zajmują się przygotowywaniem rogówki oka oraz opatrunków z owodni, stosowanych z leczeniu powierzchni oka. Wszystkie tkanki są dokładnie badane pod kątem wirusologicznym oraz nowotworowym. Bez względu na to, czy szpital jest placówką publiczną czy prywatną, tkanka zawsze przekazywana jest szpitalowi bezpłatnie.

AL

Foto: Bank Tkanek w Zabrzu.

bank tkanek1.jpeg

bank tkanek2.jpeg

bank tkanek3.jpeg

×

Zapisz się do newslettera