Kamera on-line

Know-how - czyli jak robić interesy w owocowym biznesie

Sadownictwa pojadą się uczyć do Grecji i Portugalii

Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu rozpoczął duży projekt edukacyjny dla uczniów. Jest kontynuacją bardzo owocnej współpracy z partnerami zagranicznymi w ramach programu Leonardo Da Vinci.

Placówka na projekt "Fruit farming" otrzymała zewnętrzne dofinansowanie. Będzie trwał do sierpnia 2017 roku, a jego wartość opiewa na 60 tys. zł przy dwudziestoprocentowym dofinansowaniu kędzierzyńskiego starostwa, które otrzyma zwrot kwoty zaraz po rozliczeniu projektu. 

- Projekt o nazwie "Rola tradycyjnej uprawy oraz przetwórstwa owoców dla rozwoju regionu" ma na celu wymianę doświadczeń na poziomie kilku różnych organizacji z  pięciu unijnych krajów, w których organizacje są mniej lub bardziej związane z pozyskiwaniem zdrowej żywności, wysokiej jakości owoców oraz sadownictwem, a także przetwórstwem na mniejszą lub większą skalę – tłumaczy Sławomir Jakoniuk, koordynator projektu z ZS nr 1.

Ma ona na celu ukazanie możliwości, szans i sposobów pracy w sadownictwie - jabłka, gruszki, owoce pestkowe lub inne konkretne gatunki i ich odmiany - w odniesieniu do pozyskiwania zdrowej żywności, przetwórstwa i logistyki. Wszyscy partnerzy reprezentują placówki oświatowe - również szkoły zawodowe - kształcące w różnych zawodach na swoim terenie.

- Uczestnikami programu są uczniowie szkół zawodowych, nauczyciele i osoby, które są aktywne w zakresie kształcenia zawodowego i posiadają doświadczenia w sadownictwie, logistyce i marketingu terytorialnym oraz szkolnictwie zawodowym – dodaje Jakoniuk.

Główną ideą jest współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pomiędzy różnymi instytucjami działającymi w sadownictwie z partnerami innych branż.

Produktem projektu „Fruit farming” będzie anglojęzyczna strona internetowa zawierająca wszystkie informacje dotyczące przebiegu projektu, materiały dydaktyczne oraz wytworzone w jego czasie prezentacje multimedialne, charakteryzujące różnice i podobieństwa w organizacji i funkcjonowaniu projektowych zagadnień w krajach partnerskich. Program realizowany jest wspólnie z partnerami z Czech, Grecji, Portugalii, Rumunii i Polski.

AL

know1.jpeg

 

 

×

Zapisz się do newslettera