Kamera on-line

Finał modernizacji czterech dróg

Grudynia, Bierawa, Długomiłowice, Grzędzin – w tych miejscowościach Powiatowy Zarząd Dróg zakończył remonty częściowe nawierzchni, które kosztowały kilkaset tysięcy zł.

Prace na odcinku Grudynia Mała-Grudynia Wielka polegały na sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową i regulacji pionowej studzienek dla urządzeń podziemnych włazów kanałowych. Na drodze powiatowej w Długomiłowicach również pojawił się nowy asfalt i krawężniki. Wykonawca ułożył tam warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz uzupełnił nawierzchnię przy zjazdach i naprawił pobocza.

- Nowa nawierzchnia pojawiła się też w Bierawie, gdzie dokończono remont ulicy Mickiewicza – mówi Arkadiusz Kryś, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

W Grzędzinie ułożono warstwę wiążącą z grysowych mieszanek asfaltowych o grubości 4 centymetrów, modernizacji doczekały się też pobocza. Dodajmy, że roboty wykończeniowe trwają na ul. Bolesława Krzywoustego na os. Piastów w Kędzierzynie, remont kosztował tam niecały 1 milion zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu zarządcę od nowego roku zmienią dwie ulice należące dotąd do powiatu – Grunwaldzka i Piastowska (w części). Obie z mocy ustawy powinny być drogami gminnymi. - Miasto nie miało zastrzeżeń co do stanu technicznego tych ulic, a to warunek zmiany właściciela – tłumaczy Arkadiusz Kryś.

Ustawa mówi, że drogi powiatowe powinny łączyć ze sobą siedziby gmin, obydwie przekazywane miastu są traktami lokalnymi.

AL

Fot: ul. Mickiewicza w Bierawie.

Ulica Mickiewicza po przebudowie.jpeg

×

Zapisz się do newslettera