Kamera on-line

Na konwencie o zatrudnieniu

Tematyka zatrudnienia dominowała podczas Konwentu Starostów Województwa Opolskiego. Wzięła w nim udział Małgorzata Tudaj, starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Dwudniowy konwent, który odbył się w Borkach Małych był swoistą konferencją, na której szeroko omówiono zagadnienia związane z rynkiem pracy.

Chodziło m.in. o zmiany w kontekście nowej ustawy dotyczącej promocji zatrudnienia – zaznacza starosta Małgorzata Tudaj.

Nowa ustawa to nowe zadania dla Powiatowych Urzędów Pracy.

- Oznacza ona m.in. segmentację bezrobotnych na osoby aktywne, wymagające wsparcia oraz całkowicie oddalone od rynku pracy – dodaje przewodnicząca zarządu powiatu.

Ustawa ma wejść w życie w przeciągu najbliższych miesięcy. Zakłada również pożyczki pieniężne na założenie działalności gospodarczej oraz modyfikację odbywania stażu pracy, gdzie nowością mają być swego rodzaju bony zatrudnieniowe.

Gościem konwentu był także Mariusz Zielonka z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz marszałek Andrzej Buła. Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprezentowali aktualne dane obrazujące sytuację na rynku pracy w naszym województwie. Garść istotnych informacji związana była z programami systemowymi urzędów pracy oraz dofinasowaniami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Konwent miał charakter otwarty, zadawano pytania i dyskutowano.

AL

×

Zapisz się do newslettera