Kamera on-line

Sprawozdania z konsultacji

1. Sprawozdanie z konsultacji ws. przyjęcia uchwały Rady Powiatu dot. konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego tutaj

2. Sprawozdanie z konsultacji ws. uchwalenia Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok tutaj

×

Zapisz się do newslettera