Kamera on-line

Na konwencie o ochronie klimatu

Małgorzata Tudaj, starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego wzięła udział w Konwencie Starostów Województwa Opolskiego, na którym przedstawiono założenia projektu „Dobry Klimat dla Powiatów”.

Jest on przedsięwzięciem międzynarodowym, którego celem są działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Druga część spotkania z udziałem ekspertów dotyczyła roli, jaką może odegrać powiat w ochronie klimatu w regionie. Kolejnym etapem była kwestia źródeł finansowania ochrony klimatu z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Zaprezentowano m.in. bankowe instrumenty wspierające przedsięwzięcia klimatyczne, a także omówiono, jakie projekty będą mogły liczyć na wsparcie.

Konwent odbył się w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.

AL

Strzelecki konwent miał charakter panelu z udziałem ekspertów.

Konwent starostów.jpeg

×

Zapisz się do newslettera