Kamera on-line

Kolejne tereny niezanieczyszczone azbestem

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu w imieniu Skarbu Państwa, którego reprezentantem jest Starosta Powiatu zrealizowało zadanie w dziedzinie ochrony środowiska w ramach projektu Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Kędzierzyn-Koźle – VI nabór.

Dzięki współfinansowaniu działania, w ramach umowy dotacji z dnia 05 listopada 2015 roku numer 225/2015/G-22/OZ-ZOA/D, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – kwota do 22 172,00 złotych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota do 21 059,00 złotych, przy współudziale środków z budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – kwota 16 937,64 złotych zostały zdemontowane, zebrane i unieszkodliwione odpady niebezpieczne – odpady azbestowe. Z trzech działek Skarbu Państwa specjalistyczne firmy wywiozły łącznie 55,430 ton. Odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały zagospodarowane poprzez ich unieszkodliwienie, oparte o ich zeskładowanie, na składowisku odpadów niebezpiecznych.

 

Azbest jest minerałem z grupy krzemianów znanym już od czasów starożytnego Rzymu. Jednak dopiero od połowy ubiegłego wieku był szeroko wykorzystywany w technice. Włókna azbestowe mają właściwości umożliwiające tkanie, zaplatanie lub mieszanie z różnymi spoiwami. Są trwałe i odporne na wysoką temperaturę. Dzięki tym właściwościom azbest znalazł zastosowanie m.in. w budownictwie, motoryzacji, chemii, przemyśle maszynowym i włókienniczym.

Posiada jednak cechę negatywną dla zdrowia: jego chorobotwórcze działanie dla płuc następuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu co oznacza, że dopóki włókna nie są uwolnione do powietrza nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.

Emisja pyłu azbestowego może wystąpić np. podczas:

 • prac wyburzeniowych i rozbiórkowych obiektów o lekkich ścianach osłonowych,
 • usuwania dachów wykonanych z płyt A-C oraz elewacji z płyt A-C,
 • wyburzania obiektów o konstrukcji nośnej stalowej i żelbetowej z izolacją przeciwogniową wykonaną w formie natrysku lub okładzin z miękkich płyt azbestowych,
 • rozbiórki ścian działowych lub stropów ocieplonych,
 • usuwania izolacji cieplnej.
 • czyszczenia i renowacji pokryć dachowych,
 • prac hydraulicznych, instalacyjnych połączonych z destrukcją stropu, ścian działowych,
 • modernizacji pomieszczeń dźwigów, naprawy przewodów wentylacyjnych,

Azbest może być także obecny w wodzie, napojach i pokarmach, skąd przenika do organizmu człowieka.

W konsekwencji oddziaływania azbestu mogą rozwijać się takie choroby, jak:

 • pylica azbestowa (azbestoza),
 • nowotwory złośliwe (szczególnie śródbłoniak),
 • zgrubienia i stwardnienia opłucnej,
 • zmiany skórne,
 • przewlekłe zapalenia oskrzeli.

 

 

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera