Kamera on-line

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne on-line na temat obywatelstwa Unii Europejskiej

Komisja Europejska pragnie zebrać opinie obywateli oraz doświadczenia w sprawach dotyczących obywatelstwa Unii Europejskiej oraz wspólnych wartości unijnych, w kontekście działań mających na celu ochronę i wzmocnienie praw obywatelskich UE oraz uczynienia życia obywateli Unii Europejskiej łatwiejszym podczas wykonywania tych praw. Komisja chciałaby uzyskać lepszy wgląd w doświadczenia obywateli UE w sytuacjach transgranicznych i zebrać pomysły obywateli UE na temat tego, co można zrobić, aby uprościć korzystanie z ich praw. Ponadto Komisja chce uzyskać poglądy obywateli UE na temat wspólnych wartości UE, takich jak niedyskryminacja, włączenie oraz szacunek dla różnorodności, a także w jaki sposób te wartości mogą być dalej promowane.

Badanie można wypełnić on-line we wszystkich językach urzędowych do 07 grudnia 2015 r. poprzez stronę:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/76c39c36-3936-4aaf-a925-0bee0896facd?draftid=4ab70e67-4c9d-45d8-a10f-7157eda16225&surveylanguage=PL&serverEnv=

Zgodnie z prośbą Komisji Europejskiej zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w powyższych konsultacjach publicznych.

×

Zapisz się do newslettera