Kamera on-line

Projekt nowej strategii Powiatu – zapraszamy do konsultacji

Z końcem 2015 roku minie perspektywa obowiązywania Międzygminno-Powiatowej Strategii Rozwoju Wspólnoty Kędzierzyńsko-Kozielskiej przyjętej Uchwałą nr XXVIII/130/2001 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 stycznia 2001 r., zmienionej Uchwałą nr XLV/352/2006 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 października 2006 r.

Nasz Powiat znajduje się obecnie w innym punkcie dziejowym i rozwojowym na tle współczesnej Europy. Dzięki funkcjonowaniu w strukturach Unii Europejskiej wiele się zmieniło, poprawie uległa jakość i warunki życia naszych mieszkańców, którzy dzięki swej wyjątkowej zaradności i kreatywności tworzą regularny wzrost gospodarczy zarówno kraju, województwie opolskim, jak i naszej lokalnej społeczności. Wiele zadań poprzedniej strategii międzygminno-powiatowej udało się zrealizować, kilka pozostaje aktualnych po dziś dzień.

Zapraszamy Państwa do oceny projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do 2022 roku”, który będzie wyznaczał rytm prac Powiatu na kolejne lata.

Dokument ten ma wprowadzić nowe spojrzenie na to, co przed nami i gdzie leżą nasze kolejne szanse i wyzwania, a także gdzie tkwimy w naszych słabościach i czego dotąd nie udało się zrealizować.

Prosimy o skorzystanie z formularza konsultacyjnego i przesyłanie uwag/propozycji do 4 grudnia 2015 roku, do godziny 24.00 na adres:

Szczegóły po kliknięciu

 

×

Zapisz się do newslettera