Kamera on-line

Innowacyjni ekolodzy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

 

Od  IX  2011 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  w K- Koźlu  realizowany jest projekt „Ekologia – Trzy żywioły (woda, ziemia, powietrze)-  innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu”.  

W ramach zajęć dodatkowych, uczniowie technikum i LO pod kierunkiem nauczycieli biologii, geografii, fizyki, chemii  łączą efekty  nauczania różnych przedmiotów,  wykorzystują w praktyce zdobytą wiedzę, prowadzą  badania, analizy z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy i technologii ICT, mają możliwość realizacji eksperymentów naukowych o interdyscyplinarnym charakterze.

W ramach projektu szkoła współpracuje  z Uniwersytetem Wrocławskim, otrzymała niezbędne pomoce dydaktyczne (m.in.  mikroskopy, GPS-y,  stację meteo, walizki Eco-badacza), ma dostęp do laboratoriów i profesjonalnych narzędzi badawczych. Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach. Dla uczniów zaplanowano  obozy naukowe.

Uczniowie zwiedzili już Zakład Uzdatniania Wody w K- Koźlu, podczas ostatnich zajęć terenowych  pobrali  próbki wody z Kanału Gliwickiego, które zostaną poddane analizie  w profesjonalnym laboratorium, za pomocą GPS-ów ustalali współrzędne geograficzne miejsca poboru próbek. Wykorzystując mapy topograficzne i kompasy ćwiczyli również orientację w terenie.

ZSTiO  jest jedną z 13 szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, które realizują ten innowacyjny projekt. Projekt realizowany jest ze środków  EFS oraz z budżetu Państwa pod nadzorem  MEN  w ramach Priorytetu III  POKL – Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5. – projekty innowacyjne.

DSC_9204.jpeg
SAM_0035.jpeg
SAM_0053.jpeg
SAM_0062.jpeg

×

Zapisz się do newslettera