Kamera on-line

Powstanie stowarzyszenie subregionalne

Blisko 61 mln zł otrzyma Subregion Kędzierzyńsko-Kozielski na część swoich działań inwestycyjnych. Z tego pewna kwota przypadnie kędzierzyńskiemu starostwu, które planuje m.in. kolejne rewitalizacje, termomodernizacje szkół, czy projekty drogowe. Ile dokładnie, przekonamy się w przyszłym roku.  

Wczoraj (30.11) włodarze gmin i powiatów wchodzących w skład Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wstępnie ustalili chęć założenia stowarzyszenia, które w ich imieniu będzie sięgać po środki finansowe na wsparcie tzw. projektów zintegrowanych.

- Na spotkaniu ustaliliśmy wspólną strategię działania na kolejne tygodnie oraz sposób konsultowania projektu statutu tej nowej organizacji – mówi Małgorzata Tudaj, starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

- Drugą część spotkania poświęcono debacie z udziałem wicemarszałka Województwa Opolskiego Antoniego Konopki, który wspólnie ze swoimi pracownikami przedstawił założenia podziału alokacji środków unijnych na cztery sfery działalności, istotne dla każdego mieszkańca - dodaje wicestarosta Józef Gisman.

Wicemarszałek podkreślił dobre przygotowanie subregionu do starania się o pieniądze unijne na lata 2014-2020.

Subregion Kędzierzyńsko-Kozielski, czyli przypomnijmy: dwa powiaty, gminy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i większość gmin powiatu strzeleckiego, na wspólnie wypracowane projekty otrzymają blisko 61 mln złotych.

Chodzi o trzy obszary, strategie niskoemisyjne, czyli dla przykładu budowa ścieżek rowerowych, zakup taboru komunikacji miejskiej, efektywność energetyczna w budynkach publicznych, tu trzeba wymienić m.in. termomodernizacje oraz infrastruktura usług społecznych, czyli domy opieki nad osobami starszymi. W ostatnim z wymienionych działań wsparcie mogą otrzymać wyłącznie przedsiębiorcy.

Taki podział środków wynika np. z liczby mieszkańców – co jak zgodnie podnosili włodarze gmin i powiatów może de faworyzować nasz subregion, który przecież należy do najbardziej zanieczyszczonych w kraju. Zgodnie zaproponowano tutaj uwzględnienie np. gęstości zaludnienia, która sprawiedliwiej odzwierciedla realne potrzeby.

Poza tymi trzema obszarami, warto dodać, że tematem spotkania była także rewitalizacja miast. Kędzierzyn-Koźle jako jedno z pięciu największych miast regionu otrzyma blisko 15 mln złotych na projekty z zakresu odnowy obszarów miejskich, w których obserwuje się problemy społeczne. W przyszłym roku zostanie opracowany plan rewitalizacji, a do złożenia swoich pomysłów zostaną zaproszone m.in. wszystkie jednostki publiczne.

Oprac. AL

kk.jpeg

×

Zapisz się do newslettera