Kamera on-line

Powstanie stowarzyszenie subregionalne

Blisko 61 mln zł otrzyma Subregion Kędzierzyńsko-Kozielski na część swoich działań inwestycyjnych. Z tego pewna kwota przypadnie kędzierzyńskiemu starostwu, które planuje m.in. kolejne rewitalizacje, termomodernizacje szkół, czy projekty drogowe. Ile dokładnie, przekonamy się w przyszłym roku.  

Wczoraj (30.11) włodarze gmin i powiatów wchodzących w skład Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wstępnie ustalili chęć założenia stowarzyszenia, które w ich imieniu będzie sięgać po środki finansowe na wsparcie tzw. projektów zintegrowanych.

- Na spotkaniu ustaliliśmy wspólną strategię działania na kolejne tygodnie oraz sposób konsultowania projektu statutu tej nowej organizacji – mówi Małgorzata Tudaj, starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Drugą część spotkania poświęcono debacie z udziałem wicemarszałka Województwa Opolskiego Antoniego Konopki, który wspólnie ze swoimi pracownikami przedstawił założenia podziału alokacji środków unijnych na cztery sfery działalności, istotne dla każdego mieszkańca. Wicemarszałek podkreślił dobre przygotowanie subregionu do starania się o pieniądze unijne na lata 2014-2020.

Subregion Kędzierzyńsko-Kozielski, czyli przypomnijmy: dwa powiaty, gminy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i większość gmin powiatu strzeleckiego, na wspólnie wypracowane projekty otrzymają blisko 61 mln złotych.

Chodzi o trzy obszary, strategie niskoemisyjne, czyli dla przykładu budowa ścieżek rowerowych, zakup taboru komunikacji miejskiej, efektywność energetyczna w budynkach publicznych, tu trzeba wymienić m.in. termomodernizacje oraz infrastruktura usług społecznych, czyli domy opieki nad osobami starszymi. W ostatnim z wymienionych działań wsparcie mogą otrzymać wyłącznie przedsiębiorcy.

Taki podział środków wynika np. z liczby mieszkańców – co jak zgodnie podnosili włodarze gmin i powiatów może de faworyzować nasz subregion, który przecież należy do najbardziej zanieczyszczonych w kraju. Zgodnie zaproponowano tutaj uwzględnienie np. gęstości zaludnienia, która sprawiedliwiej odzwierciedla realne potrzeby.

Poza tymi trzema obszarami, warto dodać, że tematem spotkania była także rewitalizacja miast. Kędzierzyn-Koźle jako jedno z pięciu największych miast regionu otrzyma blisko 15 mln złotych na projekty z zakresu odnowy obszarów miejskich, w których obserwuje się problemy społeczne. W przyszłym roku zostanie opracowany plan rewitalizacji, a do złożenia swoich pomysłów zostaną zaproszone m.in. wszystkie jednostki publiczne.

Oprac. AL

×

Zapisz się do newslettera