Kamera on-line

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność z zakresie zbierania i przetwarzania odpadów.

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) informuję, że z dniem 23 stycznia 2016 r. tracą ważność wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy decyzje:


  • zezwolenie na zbieranie odpadów,
  • zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
  • decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.


W związku z powyższym do 23 stycznia 2016 r. posiadacz odpadów jest obowiązany uzyskać odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera