Kamera on-line

Konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców oraz beneficjentów z terenu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

Regionalny Punkt Kontaktowy w Opolu we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym w Kędzierzynie-Koźlu organizuje konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców oraz beneficjentów z terenu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

Konsultacje będą miały miejsce 14 grudnia br. od godziny 9.00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Damrota 30.

Celem konsultacji jest przedstawienie zasad oraz możliwości realizacji projektów we współpracy z partnerami czeskimi w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

Potencjalnym wnioskodawcom oraz beneficjentom zostaną przekazane informacje m.in. w zakresie planowanych naborów, prawidłowego przygotowania wniosków oraz zasad oceny wspólnych polsko-czeskich projektów. Uczestnicy będą mogli przedstawić swoje pomysły na realizację polsko-czeskich projektów, otrzymają praktyczne wskazówki dot. planowania działań oraz budżetu w projekcie.

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: do dnia 11 grudnia br.

Ilość miejsc ograniczona.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO, Panią Justyną Wójcik: tel. 77 44 04 44 wew. 109,

×

Zapisz się do newslettera