Kamera on-line

„Marsjański” efekt współpracy ZSTiO z Politechniką Opolską

Za nami pokaz Kameleona, czyli rekonfigurowalnego pojazdu typu łazik marsjański. Zaprezentowano go w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu. To konkretny efekt współpracy uczniów tej szkoły z Politechnika Opolską. Sebastian Juraszek, Dawid Hadamek i Jan Killman (uczniowie klasy III t. mechatronik) pod opieką magistra Bernarda Barona, skonstruowali moduł z kamerą, który został zainstalowany w tym urządzeniu.  

- Rok temu zostaliśmy zaproszeni do udziału w pracach nad Kameleonem. Było to dla nas niewątpliwie duże wyzwanie, ale i wyróżnienie. Zaproponowane przez uczniów i ich opiekuna rozwiązanie techniczne dotyczące zainstalowania kamery na ruchomym podnośniku, znalazło aprobatę po stronie Politechniki Opolskiej. Przyszedł czas na realizację przyjętych założeń technicznych – zaznacza Maria Staliś, dyrektor ZSTiO.

Przypomnijmy, że placówka od kilku lat ma podpisaną umowę patronacką z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, która przewiduje m.in. udział w zajęciach laboratoryjnych na uczelni, wykłady dla uczniów, organizowanie  konkursów wiedzy technicznej oraz seminariów naukowych.

- Kapitalne znaczenie mają wspólne przedsięwzięcia, w których trzeba się wykazać wiedzą, umiejętnościami praktycznymi – dodaje Maria Staliś.

Zespół Politechniki Opolskiej z Kameleonem wziął już udział w Międzynarodowych Zawodach Łazików Marsjańskich w Chęcinach pod Kielcami i zajął bardzo wysokie 7 miejsce na 43 startujące drużyny. 

- Moduł kamery zainstalowanej na ruchomym podnośniku jest bardzo ważnym elementem łazika i zyskał uznanie wśród uczestników zawodów m.in.  z  USA czy Indii – podkreślał prof. Sebastian Brol.

- Poświęciliśmy  wiele swojego wolnego czasu na prace przy tym projekcie, ale w zamian zyskaliśmy nowe doświadczenie i umiejętności, wspólnie szukaliśmy optymalnych rozwiązań podczas budowy podnośnika – relacjonują uczniowie szkoły.

Młodzi konstruktorzy otrzymali upominki i listy gratulacyjne. Wręczył je prof. Marian Łukaniszyn, dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Podczas spotkania w ZSTiO gościli też wykładowcy tej uczelni, dr hab. inż. Mirosław Szmajda, dr hab. inż. Sebastian Brol wraz z grupą doktorantów i studentów.  

Oprac. AL

łazik1.jpeg

łazik2.jpeg

łazik3.jpeg

×

Zapisz się do newslettera