Kamera on-line

Powiatowa debata z rodzinami zastępczymi

Po raz pierwszy udało się zorganizować wspólne spotkanie rodzin zastępczych z władzami powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Wczoraj (13.02) do auli Zespołu Szkół nr 1 przyszło około 90 osób. Tematem było wypracowanie lepszych warunków współpracy.

Jesteśmy zadowoleni, że mamy z kim rozmawiać i możemy wyrazić nasze opinie, dyskutować, o to w tym chodzi – mówił Gerard Wilczek ze stowarzyszenia rodzin zastępczych „Dobra rodzina”.  

Bycie rodziną zastępczą to najtrudniejszy zawód na świecie – podkreślała starosta Małgorzata Tudaj, dlatego tak ważne jest budowanie wzajemnych relacji pomiędzy rodzinami zastępczymi a wszelkiego rodzaju instytucjami, w tym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Stąd też wczorajsza wizyta jego przedstawicieli, którzy omówili zasady współpracy oraz przedstawili plany. Jednym z nich jest zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej. Podczas spotkania zaprezentowano też sylwetki psychologów, którzy są do dyspozycji rodzin.  

- Walczmy o zmianę ustawy, bo koszty utrzymania podopiecznych stale rosną, a pensje się nie zmieniają – tłumaczyli mieszkańcy. – Pewnych spraw nie da się przeskoczyć, ale na wiele możemy mieć wpływ – odpowiadała starosta Małgorzata Tudaj, która  zadeklarowała pełne wsparcie we wprowadzaniu nowych standardów współpracy z rodzinami.

W 2014 roku powiat przeznaczy ponad 3 mln 400 tys. zł dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. To o 1 mln zł więcej od czasu wejścia nowej ustawy w 2012 roku.

Na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego funkcjonuje 160 rodzin zastępczych, w których przebywa 200 dzieci.

AL

Wicestarosta Józef Gisman oraz starosta Małgorzata Tudaj.

1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg

×

Zapisz się do newslettera