Kamera on-line

„Łatwiej jest rządzić państwem niż wychować czwórkę dzieci” – konferencja powiatu

W powiecie kędzierzyńsko-kozielskim 150 dzieci wychowuje się w rodzinach zastępczych, około 50 znajduje się w różnych placówkach wychowawczych, np. domu dziecka. To podopieczni praktycznie w każdym wieku do 18 roku życia. O prawidłowym rozwoju dzieci i standardach z tym związanych rozmawiali psycholodzy, samorządowcy, socjologowie i rodzice na konferencji naukowej zorganizowanej przez stowarzyszenie „Dobra Rodzina”. Jej partnerem było starostwo powiatowe.

- Już dziś wypracowujemy mechanizmy na przyszłość, i my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, co będzie się działo za miesiąc czy rok z naszymi młodymi ludźmi, którzy z różnych powodów nie mogą się wychowywać w swoich biologicznych rodzinach – mówiła starosta Małgorzata Tudaj, otwierając konferencję w Domu Kultury „Koźle”.

- Winston Churchill kiedyś powiedział, że łatwiej jest rządzić państwem niż wychować czwórkę dzieci, to prawda, dlatego chcemy dziś o tym szeroko rozmawiać – dodała szefowa zarządu powiatu.  

Prezes stowarzyszenia „Dobra Rodzina” chwalił współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

- Bardzo dobrze nam się współpracuje z tą instytucją, w ostatnim czasie wykonano sporo pracy w stronę dobrych rozwiązań i one są wprowadzane w życie, co nas bardzo cieszy – mówił dziennikarzom  Gerard Wilczek.

Jeśli ktoś zdecyduje się na bycie rodzicem zastępczym przechodzi szkolenie, potem badania psychologiczne, które oceniają jego predyspozycje. Na końcu każdy otrzymuje wsparcie finansowe.

- Powiat jest organizatorem pieczy zastępczej na swoim terenie, to bardzo odpowiedzialna praca, ale i misja oraz powołanie, współpraca  z rodzinami układa nam się bardzo dobrze, także dzięki uchwałom rady powiatu, np. mamy możliwość wypłacania nie tylko świadczeń obligatoryjnych wskazanych w ustawie, ale także dodatkowych, fakultatywnych – zaznaczyła Dorota Rak, dyrektor PCPR.

Szefowa jednostki zachęca potencjalnych rodziców do kontaktu. – Jeśli ktoś widzi się w tej roli, to wystarczy się z nami skontaktować, w rzeczywistości trzeba tylko chcieć – dodała dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Konferencja zakończyła się ciekawą dyskusją z udziałem ekspertów, uświetniły ją występy artystyczne. 

Więcej zdjęć na profilu Facebooka starostwa.

AL

rodziny1.jpeg

rodziny3.jpeg

rodziny4.jpeg

rodziny2.jpeg

×

Zapisz się do newslettera