Kamera on-line

Projekty Samorządu Województwa Opolskiego

Samorząd Województwa Opolskiego realizuje trzy projekty w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej V „Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego”:

„Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”, którego Liderem jest województwo opolskie, a partnerami: Gmina Prószków, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie;

„Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim”, którego Liderem jest Filharmonia Opolska, a partnerami: Województwo Opolskie, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu;

„Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”, którego Liderem jest Wojewódzki Urząd Pracy, a partnerami: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu - Dział Przyrody, Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, Gmina Pokój.

Projekty te dedykowane są wszystkim mieszkańcom województwa opolskiego, a głównym założeniem działań projektowych jest poprawa stanu i ochrona różnorodności biologicznej w województwie opolskim oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu.
Poniżej w załączeniu znajdują się fiszki charakteryzujące poszczególne projekty.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zakresem projektów i do korzystania oraz udziału w zaplanowanych działaniach.

PDFProjekt Ochrona trzmiela i siedlisk.pdf (460,35KB)
PDFProjekt Inwentaryzacje przyrodnicze.pdf (463,49KB)
PDFProjekt Bioróżnorodność Opolszczyzny.pdf (455,57KB)

 

×

Zapisz się do newslettera